Een freelancer…wat is dat eigenlijk?

posted in: NL | 3

Een freelancer is in de eerste plaats een zelfstandig werknemer met een rijke ervaring en bijzondere competenties. Een freelancer verwijst naar een vrijbuiter of een huurling die zijn diensten, in dit geval zijn knowhow en zijn grijze cellen, verhuurt. Hij schrijft facturen uit en de betaling hiervan is zijn bron van inkomsten. Hij kan thuis werken of op verplaatsing. Hij gebruikt zijn eigen materiaal of dat van de klant. Alles hangt af van de voorwaarden die tijdens de contractonderhandeling werden bedongen.

Freelancers zijn in alle mogelijke domeinen actief. « An Van Rie Communication » situeert zich in dat van de communicatie.

 • Contract

Want ja, een freelancer moet bij aanvang van iedere missie een nieuw contract onderhandelen. In grote lijnen bestaan er twee soorten contracten: een mondelinge en een schriftelijke overeenkomst. Veel hangt af van de vertrouwensrelatie tussen klant en freelancer en de grootte van de opdracht.

 • Dure grap?

En de prijs? Door beroep te doen op een freelancer betaal je uitsluitend voor de geleverde arbeid. Je betaalt geen vakantiegeld, sociale lasten, ziekteverlof, dertiende maand. De prijs wordt berekend per opdracht of per uur. Dit wordt tijdens de contractonderhandelingen besproken en bepaald. Het totale prijskaartje van het inschakelen van een werkkracht op zelfstandige basis komt op die manier bijzonder voordelig uit!

 • Flexibel

Ondernemers voelen zich bij het aanwerven van nieuw personeel vaak beknot door de sociale wetgeving. Dat probleem stelt zich niet bij het inzetten van freelancers. Werken in het weekend, overwerken… Freelancers zijn er sneller toe bereid.

Contacteer An Van Rie Communication

 1. Telefoon: +32497994795
 2. Mail: an@avrc.be
 3. Twitter: @anvanrie
 4. Facebook
 5. LinkedIn

In de volgende artikels zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • An Van Rie Communication: inhoudelijk beheer van website en sociale media
 • Het belang van een vertrouwensrelatie en de vertrouwelijkheid van gegevens
 • De voor- en nadelen van het inschakelen van een freelance werknemer
 • Het uitbesteden van het beheer van een Facebookpagina. Hoe gaat dat precies in zijn werk en loont zich dat?
 • Wat staat er in het contract?

3 Responses

Comments are closed.