Freelancer worden: de voor-en nadelen op een rijtje

posted in: NL | 1

Einde van het contract. Zwanger. Niet de ideale situatie om werk te vinden.

Zelfstandig worden dan maar!

Mijn echte drijfveren? Eindelijk mijn kwaliteiten naar eigen goeddunken benutten. Andere horizonten verkennen en vooral een deprimerende werkeloosheidsperiode, die mij in mijn carrière ontwikkeling zou fnuiken, ontlopen. Bovendien sluimert die “zelfstandige” droom al een tijdje in mij.

Ongetwijfeld de verkeerde redenen…

Het ideaal is inderdaad om eerst als zelfstandige in bijberoep aan de slag te gaan en een goede basis op te bouwen.

Na 4 maanden kan ik een eerste balans opmaken. Ziehier, de voor-en de nadelen zoals ik ze tot nu ervaren heb.

 • Voordelen
  1. Vrijheid: ik heb geen baas. Ik kies zelf mijn projecten en mijn klanten. Ik beheer zelf mijn agenda. Ik hou van mijn werk!
  2. Polyvalentie: als freelancer beperk je je niet tot uw specialiteit! Je moet kaas gegeten hebben van boekhouding, websitebeheer, marketing, verkoop, klantenbeheer. Je ontplooit tal van ongekende kwaliteiten en dat is ontzettend verrijkend.
  3. Diversiteit: van een dagelijkse sleur is geen sprake. Je ontmoet nieuwe klanten, je krijgt nieuwe opdrachten. Je werkt nu eens van thuis uit, dan weer op het bureau van een klant of zelfs vanuit het buitenland.
  4. Aftrekbaarheid van kosten: mijn professionele kosten (elektriciteit, bureauartikelen, telefoon,…) zijn fiscaal aftrekbaar.
  5. Terugbetaling BTW: ik heb een BTW-nummer en dus wordt de BTW van professionele aankopen terugbetaald.
  6. Voldoening: loon naar werken. Dat principe is eigenlijk amper van kracht als bediende bent, zeker in de openbare sector. Sommigen werken meer dan anderen en krijgen toch hetzelfde loon (of minder!). Als zelfstandige pluk je de vruchten van je werk: dat motiveert en geeft voldoening.
 • Nadelen
  1. Kwetsbaarheid: geen werk = geen inkomen. Je staat er als zelfstandige alleen voor en kunt geen beroep doen op een werkeloosheidsuitkering. Je wordt geconfronteerd met drukke en kalme perioden. Je bent verplicht om (dure) campagnes te voeren, tenzij je natuurlijk de lange opdrachten aaneen kan schakelen!
  2. Kosten: de kosten swingen heel snel de pan uit:
   • Sociale lasten (22% van het jaarlijks netto-inkomen)
   • Website
   • Campagnes
   • Software en bureauartikelen
   • Lidmaatschap verenigingen (ik ben een Freelancer, vakbond zelfstandigen)
   • Administratieve kosten (ondernemingsnummer, BTW-nummer)
   • Boekhouder
  3. Administratieve rompslomp: het is niet altijd eenvoudig om de administratie netjes in orde te houden. Je moet tal van administratieve kluwens ontwarren en heel nauwgezet te werk gaan. Volgende taken vereisen speciale aandacht:
   • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en betaling van de sociale bijdragen
   • BTW-aangifte en betaling van de BTW
   • Opstellen van contracten
   • Creëren van facturen
  4. Werksfeer: als freelancer kan je niet te rade gaan bij collega’s. Thuis ben je alleen. Op het bureau van de klant wordt je geregeld ter zijde geschoven, want je maakt geen deel uit van het bedrijf. Om dit isolement te doorbreken kan je toenadering zoeken tot andere freelancers door deel te nemen aan congressen, lid te zijn van freelanceverenigingen enz.
  5. Geen salariale en extralegale voordelen: geen vakantiegeld, geen 13e maand, geen betaald ziekteverlof, geen maaltijdchèques, geen bedrijfswagen, geen hospitalisatieverzekering,… Pas als al die voordelen wegvallen, besef je de echte geldelijke waarde ervan…
  6. Late betalingen: betaalde facturen zijn je enige bron van inkomsten. Soms moet je achter de klanten aanzitten opdat ze hun factuur zouden betalen. Fijn is anders. Om mij te beschermen tegen echte wanbetalers, heb ik mij aangesloten bij de zelfstandigenvakbond (SDI). Die helpen trouwens ook bij het opstellen van juridisch juiste contracten.

Besluit:

Als zelfstandige geniet je van een grote vrijheid. Dat houdt echter in dat je strikt en nauwgezet te werk moet gaan. Je moet bereid zijn om andere beroepen te leren, zelfs als die je geen zier interesseren (in mijn geval boekhouding). Momenteel ben ik blij met mijn keuze, mijn werk geeft me ontzettend veel voldoening (zelfs de saaie taken). Toch zal ik niet aarzelen om opnieuw in dienstverband te gaan werken (na de bevalling) als mijn financiële situatie niet houdbaar zou zijn.

Comments are closed.