Het nettosalaris van een freelancer

posted in: Ongecategoriseerd | 0
Het nettosalaris van een freelancer bedraagt 34% van het bedrag betaald door de klant
Een freelancer houdt ongeveer 34% over van het bedrag dat de klant hem betaald heeft
Comments are closed.